Thiền Sư

THIỀN SƯ ACHAAN NAEB

Achaan Naeb Mahānaranonda sinh ngày 31 tháng Giêng năm 1897 (PL 2440). Cha bà là Phya Suttayanugun, lúc ấy làm tỉnh trưởng tỉnh Kanchanaburi. Mẹ bà là Khunying Plag. Năm 1931 (PL 2474), lúc ấy bà được 34 tuổi, một kinh nghiệm xảy ra làm thay đổi cuộc đời của bà.

Thiền giữa đời thường

Thiền tỉnh thức trong lớp học

Dự án học Thiền tỉnh thức trong trường học được xây dựng tại Vương Quốc Anh. Đây là một trong nhiều bước khởi đầu để mang thiền tỉnh thức vào các lớp học trên khắp thế giới.

Tìm kiếm

CÁC KHÓA THIỀN MINH SÁT (VIPASSANA) TẠI THIỀN VIỆN TÂM THÀNH - BẾN TRE TỪ 22/11/2014 - 14/12/2014

Khóa Thiền Minh Sát (Vipassana), theo Truyền Thống Phật Giáo Nguyên Thủy (Theravada). Do Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc hướng dẫn.

Tìm kiếm

Go!
Quý vị vui lòng đăng ký để nhận thông tin khóa thiền mới qua email. 
Email của quý vị sẽ được bảo mật.

Tư vấn trực tuyến

Facebook

Google+