Lịch Giảng Chùa Từ Tân

Các khóa tu tại Chùa Từ Tân - năm 2014.

Lịch Giảng Chùa Từ Tân
Chương trình tu thiền năm Giáp Ngọ - DL 2014 

STT Chương Trình Thời gian
1 Khóa tu  28, 29, 30/3/2014 ( nhằm 28, 29, 30/2 ÂL)
THUYẾT GIẢNG 9H Sáng 30/3/2014 (nhằm 30/2 ÂL)


2


Khóa tu 


25, 26, 27/4/2014 (nhằm 26, 27, 28/3 ÂL)
THUYẾT GIẢNG 9H Sáng 27/4/2014 (nhằm 28/3 ÂL)


3


Khóa tu 


23, 24, 25/5/2014 (nhằm 25, 26, 27/4 ÂL)
THUYẾT GIẢNG 9H Sáng 25/5/2014 (nhằm 27/4 ÂL)


4


Khóa tu 


20, 21, 22/6/2014 (nhằm 23, 24, 25/5 ÂL)
THUYẾT GIẢNG 9H Sáng 22/6/2014 (nhằm 25/5 ÂL)


5


Khóa tu 


18, 19, 20/7/2014 (nhằm 22, 23, 24/6 ÂL)
THUYẾT GIẢNG 9H Sáng 20/7/2014 (nhằm 24/6 ÂL)


6


Khóa tu 


19, 20, 21/9/2014 (nhằm 26, 27, 28/8 ÂL)
THUYẾT GIẢNG 9H Sáng 21/9/2014 (nhằm 28/8 ÂL)


7


Khóa tu 


17, 18, 19/10/2014 (nhằm 24, 25, 26/9 ÂL)
THUYẾT GIẢNG 9H Sáng 19/10/2014 (nhằm 26/9 ÂL)


8


Khóa tu 


14, 15, 16/11/2014 (nhằm 22, 23, 24/9 nhuần ÂL)
THUYẾT GIẢNG 9H Sáng 16/11/2014 (nhằm 24/9 nhuần ÂL)


9


Khóa tu 


12, 13, 14/12/2014 (nhằm 21, 22, 23/10 ÂL)
THUYẾT GIẢNG 9H Sáng 14/12/2014 (nhằm 23/10 ÂL)


10


Khóa tu 


9, 10, 11/1/2015 (nhằm 19, 20, 21/11 ÂL)
THUYẾT GIẢNG 9H Sáng 11/1/2015 (nhằm 21/11 ÂL)

Địa điểm: Chùa Từ Tân - Số: 90/153 Trường Chinh, P.12, Quận Tân Bình, TPHCM. 

Liên hệ: 08.3845 8297.

Website: 
http://chuatutan.net


Ý kiến bạn đọc (0)

Tìm kiếm

Go!
Quý vị vui lòng đăng ký để nhận thông tin khóa thiền mới qua email. 
Email của quý vị sẽ được bảo mật.

Tư vấn trực tuyến

Facebook

Google+